Príroda a celá jej krása, ba i celý svet je nádherná kniha,
ale nemá cenu pre toho, kto ju nevie čítať

NAJBLIŽŠIE TURISTICKÉ AKCIE

51. Stretnutie turistických oddielov mládeže KST

4. júla - 10. júla
Hrabušice

68. Celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov

7. júla - 10. júla
Hrabušice

65. Medzinárodný splav Dunaja TID

13. júla - 17. júla
Bratislava

Krasín, Dolná Súča

23. júla
Dolná Súča

Výstup na Drienok

6. augusta

54. obnovený Národný výstup na Kriváň

12. augusta - 14. augusta
ATC Račkova dolina

Pieniny i Beskid Sadecki (Poľsko)

12. augusta - 14. augusta
Pieniny

Rozhľadňa u Jantov

20. augusta
Javorníky

AKTUALITY

KST ŽILINA

„Každý vzdelaný človek čím je lepší a ušľachtilejší, tým viac si váži prírodu. Kto si váži prírodu, ten ju miluje. Láska k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodinách a v škole, ako jedna z najvážnejších vlastností človeka.“

Plány turistiky v regióne Žiliny, okres Žilina a Bytča, vychádzajú z dlhodobých tradícií klubov. Tradície sú zárukou, že turistika má pevné postavenie v oblasti športu pre všetkých. Výstižné myšlienky o vzťahu k prírode sú slová učiteľa národov J.A.Komenského

Okrem vrcholových podujatí kluby organizujú pre svojich členov množstvo tradičných akcií, či je to už v oblasti pešej, vysokohorskej, lyžiarskej, vodnej, cykloturistiky a tiež v oblasti práce s mládežou. Základné pravidlá a ciele turistiky sa storočia už nemenia, tak si môžeme zopakovať, parafrázovať slová z roku 1914: Zriadenie turistického odboru považujeme za praktickú realizáciu pestovania turistiky, toho športu, ktorý u nás i keď do národného bytia hlboko siaha, predsa je turistika zanedbávaná a my so zahanbením musíme hľadieť ako nás cudzí predstihli.

Menu