Príroda a celá jej krása, ba i celý svet je nádherná kniha,
ale nemá cenu pre toho, kto ju nevie čítať

NAJBLIŽŠIE TURISTICKÉ AKCIE

52. obnovený Národný výstup na Kriváň

14. augusta - 16. augusta
ATC Račkova dolina

42. Zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov

19. augusta - 23. augusta
Martin

Cyklo Morava 2020

22. augusta - 29. augusta

Slovinsko, Júlske Alpy

26. augusta - 1. septembra
Júlske Alpy

Majstrovstvá Slovenska v Turisticko – orientačnom behu

4. septembra - 5. septembra
Košická Belá

Latiborská a Zámostská hoľa

5. septembra
Nízke Tatry

Tatry 2020 – Nízke Tatry

11. septembra - 15. septembra
Nízke Tatry

Vysoké Tatry

12. septembra - 15. septembra
Vysoké Tatry

AKTUALITY

KST ŽILINA

„Každý vzdelaný človek čím je lepší a ušľachtilejší, tým viac si váži prírodu. Kto si váži prírodu, ten ju miluje. Láska k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodinách a v škole, ako jedna z najvážnejších vlastností človeka.“

Plány turistiky v regióne Žiliny, okres Žilina a Bytča, vychádzajú z dlhodobých tradícií klubov. Tradície sú zárukou, že turistika má pevné postavenie v oblasti športu pre všetkých. Výstižné myšlienky o vzťahu k prírode sú slová učiteľa národov J.A.Komenského

Okrem vrcholových podujatí kluby organizujú pre svojich členov množstvo tradičných akcií, či je to už v oblasti pešej, vysokohorskej, lyžiarskej, vodnej, cykloturistiky a tiež v oblasti práce s mládežou. Základné pravidlá a ciele turistiky sa storočia už nemenia, tak si môžeme zopakovať, parafrázovať slová z roku 1914: Zriadenie turistického odboru považujeme za praktickú realizáciu pestovania turistiky, toho športu, ktorý u nás i keď do národného bytia hlboko siaha, predsa je turistika zanedbávaná a my so zahanbením musíme hľadieť ako nás cudzí predstihli.

Menu