Príroda a celá jej krása, ba i celý svet je nádherná kniha,
ale nemá cenu pre toho, kto ju nevie čítať

NAJBLIŽŠIE TURISTICKÉ AKCIE

51. Stretnutie turistických oddielov mládeže KST

29. júna - 5. júla
Slovenský raj

67. Celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov

2. júla - 5. júla
Slovenský raj

64. Medzinárodný splav Dunaja TID

8. júla - 12. júla
Bratislava

Výstup na Malý Rozsutec

11. júla
Malá Fatra

Prameň Kysuce

18. júla

Sidorovo (Veľká Fatra)

25. júla
Veľká Fatra

Švajčiarske Alpy

31. júla - 9. augusta

52. obnovený Národný výstup na Kriváň

14. augusta - 16. augusta
ATC Račkova dolina

42. Zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov

19. augusta - 23. augusta
Martin

AKTUALITY

KST ŽILINA

„Každý vzdelaný človek čím je lepší a ušľachtilejší, tým viac si váži prírodu. Kto si váži prírodu, ten ju miluje. Láska k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodinách a v škole, ako jedna z najvážnejších vlastností človeka.“

Plány turistiky v regióne Žiliny, okres Žilina a Bytča, vychádzajú z dlhodobých tradícií klubov. Tradície sú zárukou, že turistika má pevné postavenie v oblasti športu pre všetkých. Výstižné myšlienky o vzťahu k prírode sú slová učiteľa národov J.A.Komenského

Okrem vrcholových podujatí kluby organizujú pre svojich členov množstvo tradičných akcií, či je to už v oblasti pešej, vysokohorskej, lyžiarskej, vodnej, cykloturistiky a tiež v oblasti práce s mládežou. Základné pravidlá a ciele turistiky sa storočia už nemenia, tak si môžeme zopakovať, parafrázovať slová z roku 1914: Zriadenie turistického odboru považujeme za praktickú realizáciu pestovania turistiky, toho športu, ktorý u nás i keď do národného bytia hlboko siaha, predsa je turistika zanedbávaná a my so zahanbením musíme hľadieť ako nás cudzí predstihli.

Menu